T: 053 - 430 88 85

Tarieven

Voor iedere zaak wordt voor u bezien of u in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, de aanvraag daartoe wordt door ons verzorgd. De beslissing daarover wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd betaalt u een (eenmalige) eigen bijdrage, welke afhankelijk is van inkomen/vermogen en de samenstelling van uw huishouding. Voor verdere informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u contact opnemen met ons kantoor of de site www.rechtsbijstand.nl raadplegen. Voor het geval u (uiteindelijk) niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal ons kantoor met u een uurtarief afspreken. Dit tarief varieert van € 200,– tot € 233,– per uur (incl. 21% btw) en is o.a. afhankelijk van het (financieel) belang van de zaak en de draagkracht van de cliënt, alsmede de specialisatiegraad van de behandelend advocaat. Wij werken niet met tariefverhogende factoren als spoedeisendheid. Verder zij nog vermeld dat ons kantoor met tijdseenheden van 5 minuten werkt, terwijl veel advocatenkantoren tijdseenheden van 6 of meer minuten hanteren, waardoor de declaratie vanzelfsprekend hoger uitpakt. Voor een eerste gesprek van ca. een half uur, waarbij wij kunnen bezien of wij iets voor u kunnen betekenen en waaruit geen verdere werkzaamheden voortvloeien, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor eenmalige adviesgesprekken. Naast voormelde kosten voor de werkzaamheden zullen in het geval van een procedure griffierecht, legeskosten en eventuele kosten van derden (bv. deurwaarder) in rekening worden gebracht.