T: 053 - 430 88 85

Overig

WSNP

De wet schuldsanering natuurlijke personen maakt het mogelijk om door middel van een gerechtelijke schuldsanering in een relatief korte periode (3 jaar) schuldenvrij te geraken. Eenmaal toegelaten geldt een streng regime waaraan de schuldenaar (saniet) zich dient te houden, opdat aan de schuldeisers zoveel mogelijk kan worden uitbetaald. Het is mogelijk dat de Rechtbank op een gegeven moment besluit dat de regeling tussentijds moet worden beëindigd omdat de saniet zich niet aan de regels heeft gehouden. Ook is het mogelijk dat de Rechtbank de schuldenaar direct al weigert bv. gezien de aard van de schulden. In beide gevallen kunt u ons kantoor benaderen om namens u tegen de beslissing van de Rechtbank hoger beroep in te stellen. Let u erop dat de beroepstermijn slechts 8 dagen is! In het geval van een negatieve beslissing van de Rechtbank dient u derhalve per omgaande contact met ons op te nemen.

Hippisch recht

Mr. Oude Breuil behandelt verder zaken op het gebied van het hippisch recht, hij is al van kindsaf paardenliefhebber en spreekt (dus) het paardenjargon, wat wel zo prettig is voor de cliënt. Hij behandelt binnen het hippisch recht geschillen over de aan- of verkoop van paarden. Hebt u een paard gekocht, welke niet voldoet aan de eisen die u er aan mag stellen of wordt u door de koper van uw voormalig paard op gebreken aangesproken dan kunt u zich door mr. Oude Breuil laten bijstaan. Mr. Oude Breuil is tevens arbiter bij het KWPN.